BUZZ BUDDY....

STRAS ontwikkelt naast Actieradius voor VSO ZML leerlingen ook een zelfstandig reizen- project voor de Zorg: BUZZ BUDDY. De bezuinigen die het kabinet heeft aangekondigd zullen zeer voelbaar zijn voor mensen met een verstandelijke beperking. Hierdoor zijn ook gemeenten genoodzaakt om te besparen op de uitgaven. De huidige financiering van vervoer op maat zal daardoor zwaar onder druk komen. Omdat reizen een belangrijke voorwaarde is voor participatie in het maatschappelijk leven en deelname aan het arbeidsproces, is het juist nu de moeite waard om te onderzoeken of (sommige) cliënten kunnen leren om voortaan zelfstandig te reizen, met het openbaar vervoer. Voorwaarde daarvoor is dat er een goed vangnet aanwezig is, om eventuele calamiteiten op te vangen.

Die veiligheid kan gegarandeerd worden door cliënten uit te rusten met een tracking systeem. Het hart hiervan is een handzaam apparaatje dat voortdurend de GPS co√∂rdinaten van de gebruiker bepaalt. Als een cliënt op de alarmknop drukt worden deze co√∂rdinaten automatisch doorgestuurd naar een alarmcentrale. De medewerkers zien op een computerscherm waar de cliënt zich op dat moment bevindt (straat, huisnummer). Tegelijkertijd wordt er een spraakverbinding tot stand gebracht, zodat de cliënt weet dat zijn noodoproep ontvangen is en gerustgesteld kan worden. Vervolgens regelt de alarmcentrale dat passende hulp op gang komt. Dat kan inhouden dat de begeleider de cliënt telefonisch terug leidt naar de juiste route, of besluit om hem persoonlijk op te halen.