Leerlingen met een beperking vinden hun weg naar betaald werk

Als leerling met een (licht) verstandelijke beperking vind je moeilijker een baan. In de Hoeksche Waard krijgen deze leerlingen nu alle steun die ze nodig hebben via het pilotproject Jongerenwerf, waarin diverse instanties samenwerken.

Op woensdag 9 november heeft wethouder van Waveren het project Jongerenwerf op ZML De Ark in Oud-Beijerland geopend. Hierbij heeft de wethouder de eerste leskist en overhandigd aan de deelnemende leerlingen.

Een groep leerlingen binnen het VSO en het Praktijkonderwijs die moeilijk een plek vinden op de reguliere arbeidsmarkt, worden door de betrokken organisaties begeleid naar betaald werk. Ze krijgen een maatwerktraject om een succesvolle overstap van school naar werk te maken.

De leerlingen kunnen kampen met problemen op verschillende gebieden. Denk aan gedrag, sociaal emotionele ontwikkeling, financiën en/of wonen. Omdat er geen standaard leerling bestaat, is er ook geen standaard traject. Elke leerling krijgt een individueel traject met eigen doelstellingen. Dat traject wordt samen met hem of haar, de ouders/verzorgers en de samenwerkende partijen bepaald. De leerling krijgt zoveel mogelijk zelf de regie om aan zijn/haar competenties te werken. Waar nodig wordt extra ondersteuning geboden.

Samenwerking

Het pilotproject Jongerenwerf is een samenwerking van ZML de Ark, STRAS, Potenco en Werk & Inkomen Hoeksche Waard (WIHW). WIHW heeft een belangrijke rol in dit unieke project en staat garant voor de financiering. Jongerenwerf Hoeksche Waard vergroot door een combinatie van specifieke scholing op arbeidsvaardigheden, individuele begeleiding en job-coaching de kansen op duurzaam betaald werk. Zo nodig worden de jongeren getraind of bijgeschaafd met opfriscursussen. Directeur van de Ark, Piet Diepenhorst, is enthousiast dat deze pilot op zijn school van start kan gaan: "Door dit maatwerktraject wordt het voor onze leerlingen mogelijk om succesvol door te stromen naar duurzaam werk!"

Bedrijven

Een belangrijke factor voor werk is natuurlijk de werkgever. Daarom zal door WIHW en Potenco actief een samenwerking met werkgevers worden gezocht. Bedrijven die nu al enthousiast zijn geworden voor het pilotproject Jongerenwerf en graag willen meewerken, worden van harte uitgenodigd contact te zoeken.

Potenco en STRAS

Potenco zoekt de meest inspirerende match tussen de werkzoekenden en de werkgevers. Met de focus op de krachten en kwaliteiten van alle partijen coördineert zij de bemiddeling naar betaald werk en waarborgt zij na het vinden van ‘de baan’ een duurzame arbeidsrelatie door jobcoaching.

STRAS helpt mensen met een verstandelijke beperking om beter, vaker en vaardiger te participeren in het alledaagse leven. STRAS ziet bijzondere mensen als diamanten, met eigen talenten en kwaliteiten. Via training helpt STRAS werkzoekenden om werknemersvaardigheden op te doen.