Participanten

Mede dankzij de inzet van vrijwilligers en de hulp van een groot aantal organisaties kan STRAS haar projecten verder uitwerken. Deze organisaties geven niet alleen geld, maar tonen elk op hun manier ook een grote mate van betrokkenheid bij STRAS. Daar is STRAS hun zeer dankbaar voor.


Accent Avondonderwijswww.accentavondschool.nl
ASVZwww.asvz.nl
Helix Learning www.helixlearning.nl
LFBwww.lfb.nu
Onsweb, creates IT! www.onsweb.nl
MEE Rotterdam www.meerotterdamrijnmond.nl
NSGKwww.nsgk.nl
Pameijer www.pameijer.nl