Participanten

Mede dankzij de inzet van vrijwilligers en de hulp van een groot aantal organisaties kan STRAS haar projecten verder uitwerken. Deze organisaties geven niet alleen geld, maar tonen elk op hun manier ook een grote mate van betrokkenheid bij STRAS. Daar is STRAS hun zeer dankbaar voor.


Accent Avondschool www.accentavondschool.nl
Admix.Zaken zijn Zaken www.azzz.nl
Digitaal en Digibewust www.ecp.nl
Onsweb, creates IT! www.onsweb.nl
ISM www.ism.nl
MEE Rotterdam www.meerotterdamrijnmond.nl
Ministerie van Economische Zaken www.ez.nl
More www.morenetwerk.nl
Organise 2 learn www.O2L.nl
Pameijer www.pameijer.nl
Philadelphia www.philadelphia.nl
Sport en Recreatie van Gemeente Rotterdam www.rotterdam.nl
Start Werk & Blijf veilig www.startwerkblijfveilig.nl
Stichting Paus Johannes XXIII www.pausjohannes.nl
VSO ZMLK de Hoge Brug www.vsodehogebrug.nl
Workmate www.workmate.nu