Vrijwilligers

De rol van vrijwilligers bij STRAS

Elk project valt of staat bij de inzet van vrijwilligers. Zij kennen de problemen en de behoeften van de doelgroep en ondersteunen STRAS met raad en daad bij het ontwikkelen van creatieve, haalbare en betaalbare oplossingen. De vrijwilligers zijn van onschatbare waarde. Niet alleen omdat zij veel werk verrichten, maar zeker ook vanwege hun affiniteit met mensen met een beperking. Zij hebben een belangrijke rol in de projectteams en in het bestuur.

Dankzij vrijwilligers heeft STRAS een enorme hoeveelheid kennis 'in huis' en worden de behoeften en participatiekansen van de LVG-doelgroep onderzocht en in kaart gebracht. De vrijwilligers dienen verder als klankbordgroep voor de mensen die de projecten ontwikkelen, die hun ideeën omzetten in haalbare en betaalbare projectplannen.

STRAS beschikt over een vrijwilligersverzekering.