Wat doen we

Tot nu toe heeft STRAS met succes vele trainingen ontwikkeld, zoals o.a. Bijzondere Buurtgenoten, Schatbewaarder, Break Out, Prettige Collega en Stoere Stemmer. Met deze projecten trainen we mensen met een verstandelijke beperking om zelfredzamer te worden.

Andere voorbeelden zijn het project Willie Webwijs (Veilig Internetten/Mediawijs) in samenwerking met het ministerie van EZ, Helix Learning (specialist op het gebied van digitale leeromgevingen) en de didactische inbreng van de Hogeschool Leiden. Het project QWAZTkunst, dat helpt het expressief vermogen en authentieke creativiteit te ontwikkelen. Meer informatie (Projecten)

STRAS is er voor mensen met een verstandelijke beperking. Deze mensen staan nu vaak buitenspel, terwijl ze een waardevolle rol in de samenleving kunnen spelen.

De dienstverlening voor deze doelgroep is vaak versnipperd en daarom niet effectief genoeg. STRAS pakt het anders aan; we verbinden mensen en brengen organisaties samen. Zo hebben de inspanningen van alle partijen zoveel mogelijk resultaat. STRAS weet wat de behoeften zijn, kent de doelgroep en gaat pragmatisch aan de slag. We bundelen kennis en krachten om mensen met een verstandelijke beperking een waardevolle rol te geven in de samenleving.

STRAS ziet kansen en gaat uit van de mogelijkheden van verstandelijk beperkten. Samen met partners ontwikkelen we vernieuwende projecten om deelnemers te inspireren zichzelf te ontplooien en mee te doen in de maatschappij.