Wie zijn we

STRAS is idealistisch en onafhankelijk, dus het belang van de doelgroep en de samenleving staan voorop.

STRAS is in 2005 opgericht met de volgende doelstellingen:

  • Het verbeteren van de communicatie tussen instellingen die diensten aanbieden voor volwassenen met een verstandelijke beperking. Dat moet onder meer leiden tot:
  • Uitwisseling van kennis tussen dienstverleners, beleidsbepalers en belangenbehartigers.
  • Betere dienstverlening, zodat die meer vraaggericht wordt en zorg, educatie, huisvesting en werk voor volwassenen met een verstandelijke beperking beter op elkaar worden afgestemd.
  • Signalering van (nieuwe) behoeften bij mensen met een verstandelijke beperking, en het formuleren van concrete doelen.
  • Ontwikkeling van nieuwe producten/trainingen en samenwerkingsverbanden om deze behoeften te vervullen.
  • Het verzorgen van trainingen en/of train de trainer pakketten, zodat o.a. scholen en zorgorganisaties hun educatief aanbod verder kunnen professionaliseren.

STRAS: POWERED BY ASVZ

STRAS is een mooie organisatie die er alles aan doet om mensen met een verstandelijke beperking daadwerkelijk in de maatschappij mee te laten doen. STRAS ontwikkelt programma’s, organiseert trainingen en doet nog veel meer. STRAS wil meer mensen laten profiteren van haar ideeën, werkwijze en programma’s.
STRAS heeft voor dat doel financiële armslag/zekerheid nodig. Daarom zijn we in 2018 op zoek gegaan naar samenwerkingspartners en die hebben we gevonden in ASVZ.

ASVZ is een grote zorgorganisatie, die veel cliënten heeft die tot de doelgroep van STRAS behoren. Door deze samenwerking kunnen we elkaars activiteiten versterken! Maar we blijven ook, naast ASVZ, actief met alle activiteiten, wel altijd voor mensen met een verstandelijke beperking. En we kijken ook gerust buiten Rotterdam, we laten ons niet door gemeentelijke grenzen tegen houden!

STRAS blijft bezig, maar nu zelfs: powered by ASVZ!


ASVZ : Mogelijkheden in beperkingen