Wie zijn we

STRAS is ideëel en onafhankelijk, dus het belang van de doelgroep en de samenleving staan voorop.

STRAS is in 2005 opgericht om:

  • De communicatie tussen instellingen die diensten aanbieden voor volwassenen met een verstandelijke handicap te verbeteren. Dat moet o.m. leiden tot:
  • Kennis tussen dienstverleners, beleidsbepalers en belangenbehartigers uit te wisselen.
  • Afstemming en verbetering van de dienstverlening te bevorderen (meer vraaggericht) en de verkokering tussen zorg, educatie, huisvesting en werk voor volwassenen met een verstandelijke handicap te doorbreken.
  • Nieuwe behoeften bij de doelgroep te signaleren en te vertalen naar actiepunten
  • Ontwikkelen van nieuwe producten en samenwerkingsverbanden n.a.v. deze behoeften