Wonen

Versterking van woonzorg en buurtparticipatie

In veel Rotterdamse wijken worden woningen gebouwd of aangepast voor mensen met een lichte verstandelijke beperking. Enkele projecten zijn al opgeleverd, veel volgen nog in de periode tot 2010. Het gaat om woonprojecten die het doel hebben om deze zorgcliënten zo zelfstandig mogelijk te laten functioneren en hen de mogelijkheid te geven om zo volwaardig mogelijk te laten meedoen in de buurt. Zij zullen daarvoor hun onbenutte kwaliteiten moeten inzetten, onder meer door het volgen van trainingen, maar ook de buurtorganisaties, de deelgemeente en de organisaties die betrokken zijn bij de woon-zorgzones staan voor een uitdaging.

Bijzondere Buurtgenoten

Mensen met een beperking leren in het traject Bijzondere Buurtgenoten omgaan met allerlei facetten rond het dagelijks leven. Boodschappen doen, je huis opruimen ,strijken, koken, de telefoon aannemen, de administratie voeren, noem maar op. Wie ‘op zichzelf 'wil wonen, moet over een aantal basisvaardigheden beschikken. Bijzondere Buurtgenoten traint mensen met een beperking voor een deels begeleidend - zelfstandig bestaan. Samen met zorginstellingen wordt hard gewerkt aan uitbreiding van het aanbod op het gebied van sociale en (basis) beroepsvaardigheden.

De training bestaat doorgaans uit 6 modules van 5 lessen (elk 2 uur)
De zorgverstrekker bepaalt zelf welke modules worden ingezet.
De training kan worden gegeven door een onderwijsinstelling, maar in principe ook door medewerkers van de (woon)zorginstelling zelf, nadat zij daarvoor een speciaal voor hen ontwikkelde training hebben doorlopen.

Voorgeschiedenis van Bijzondere Buurtgenoten

Zelfstandig wonen is een van de pijlers onder de zelfbeschikking die PameijerKeerkring met (en voor) haar cliënten met een verstandelijke handicap nastreeft. Sociale contacten en werken in een maatschappelijke context in plaats van binnen een speciaal hiervoor opgezet dagcentrum horen eveneens onlosmakelijk bij de gewenste regie over het eigen leven en zijn daarmee essentieel in de beleving van de kwaliteit van leven.

In september 2004 is het Europees project Leven Lang Leren (een project binnen het EQUAL programma) afgesloten. Eén van de conclusies van dit project is dat Leren Leuk Is. Beter gezegd: dat leren leuk kán zijn. Ook voor mensen met een verstandelijke handicap. Eén van de uitkomsten van het LLL project was verder dat de vormgeving van een vervolg uitsluitend op lokaal niveau gerealiseerd kon worden. Landelijke financiering is niet veronderstelbaar en werkbare partnerschappen zijn nu eenmaal eenvoudiger lokaal op te zetten.

In september 2004 hebben de divisies Wonen VG en Dagbesteding VG van PameijerKeerkring hebben de Avondscholen en STRAS in Rotterdam benaderd om de behoefte aan verder leren van haar cliënten voor te leggen .

Proces

De directeur van de STRAS, twee beleidsmedewerkers van PameijerKeerkring en twee heren van Bureau Quest hebben in een tweetal ontmoetingen een projectvoorstel geconcipieerd met de naam Bijzondere Buurtbewoners. Sterk in dit voorstel is dat er een totaalbenadering wordt beschreven: het leren (van met name vaardigheden) vindt niet plaats in een domein dat losstaat van de dagelijkse werkelijkheid.

De trainingen vormen één aspect, de sociale netwerkontwikkeling (het Buddy Systeem) is een tweede en de sensibilisering van de sociale omgeving het derde aspect.

Door zowel in het leefterrein Wonen als Dagbesteding (Werk) deelnemers te betrekken alsmede begeleiders uit deze werkvelden in te zetten ontstaat er een geïntegreerde leeromgeving. Door de inzet van vrijwilligers (de Buddy's) stopt het emanciperen niet bij de grenzen van de organisatie maar zet zij zich voort in een minder door zorg gedomineerde omgeving.