Gewone kansen voor bijzondere mensen

Stichting STRAS is een onafhankelijke non-profitorganisatie die mensen met een verstandelijke beperking helpt om beter mee te doen in het gewone, alledaagse leven van wonen, werken en vrije tijd.

Daarvoor ontwikkelen wij uiteenlopende cursussen waarmee deze mensen hun onbenutte talenten kunnen ontdekken, zodat de maatschappij hun kwaliteiten als bijvoorbeeld buurtgenoot, chatvriend, zeilmaatje, stagiaire, creatieve kunstenaar of collega leert ontdekken en waarderen.

Wie zijn we

STRAS is idealistisch en onafhankelijk, het belang van de doelgroep en de samenleving staan voorop.

STRAS is in 2005 opgericht met het doel om de communicatie te verbeteren tussen instellingen die diensten aanbieden voor volwassenen met een verstandelijke beperking. Dat moet onder meer leiden tot:

  • Uitwisseling van kennis tussen dienstverleners, beleidsbepalers en belangenbehartigers.
  • Betere dienstverlening, zodat die meer vraaggericht wordt en zorg, educatie, huisvesting en werk voor volwassenen met een verstandelijke beperking beter op elkaar worden afgestemd.
  • Signalering van (nieuwe) behoeften bij mensen met een verstandelijke beperking, en het formuleren van concrete doelen.
  • Ontwikkeling van nieuwe producten/trainingen en samenwerkingsverbanden om deze behoeften te vervullen.
  • Het verzorgen van trainingen en/of train de trainer pakketten, zodat o.a. scholen en zorgorganisaties hun educatief aanbod verder kunnen professionaliseren.

Wat doen we

Tot nu toe heeft STRAS met succes vele trainingen ontwikkeld, zoals o.a. Stoere Stemmer, Bijzondere Buurtgenoten, Schatbewaarder en Prettige Collega. Met deze cursussen trainen we mensen met een verstandelijke beperking om zelfredzamer te worden.

STRAS is er voor mensen met een verstandelijke beperking. Deze mensen staan nu vaak buitenspel, terwijl ze een waardevolle rol in de samenleving kunnen spelen.

STRAS vindt het belangrijk om te verbinden met mensen en brengt organisaties samen. Zo hebben de inspanningen van alle partijen zoveel mogelijk resultaat. STRAS weet wat de behoeften zijn, kent de doelgroep en gaat pragmatisch aan de slag. We bundelen kennis en krachten om mensen met een verstandelijke beperking een waardevolle rol te geven in de samenleving.

STRAS ziet kansen en gaat uit van de mogelijkheden van mensen met een verstandelijke beperking. Samen met partners ontwikkelen we vernieuwende cursussen om deelnemers te inspireren zichzelf te ontplooien en mee te doen in de maatschappij.

ASVZ / Stichting STRAS is een erkende ANBI-instelling
Giften aan ANBI’S (Algemeen Nut Beogende Instelling) zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting of de vennootschapsbelasting.

Meer informatie

STRAS blijft actief - powered by ASVZ!

STRAS is een mooie organisatie die er alles aan doet om mensen met een verstandelijke beperking daadwerkelijk in de maatschappij mee te laten doen. STRAS ontwikkelt programma’s, organiseert trainingen en doet nog veel meer. STRAS wil meer mensen laten profiteren van haar ideeën, werkwijze en programma’s. In December 2022 zijn we gefuseerd met ASVZ.

ASVZ is een zorgorganisatie die veel cliënten heeft die tot de doelgroep van STRAS behoren. Door deze samenwerking kunnen we elkaars activiteiten versterken!

  ASVZ : Mogelijkheden in beperkingen