Stoere Stemmer Gemeenteraad

Woensdag 16 maart 2022 is het zover!
Ook mensen met een verstandelijke beperking hebben het recht om te stemmen. Maar politiek en democratie zijn ingewikkelde onderwerpen waar zelfs mensen met gemiddelde intelligentie vaak moeite mee hebben.

Het stemmen zelf valt misschien nog wel mee, maar bepalen welke politieke partij het beste bij je past is knap lastig. STRAS heeft daarom de module Stoere Stemmer ontwikkeld. Binnen dit project wordt samengewerkt met het Ministerie van Binnenlandse zaken en ProDemos. Voor wat betreft cursusmateriaal voor jong volwassenen met een  licht verstandelijke beperking verwijzen we graag door naar de website van ProDemos.

Stoere Stemmer is een onderdeel van het programma Bijzondere Buurtgenoten, een reeks trainingen voor mensen met een verstandelijke beperking. De trainingen reiken hen praktische kennis en vaardigheden aan om hun zelfredzaamheid en participatie te vergroten.
Ook meedoen aan de democratie is daar onderdeel van. Daarover gaat de training Stoere Stemmer: meedoen aan de democratie door gebruik te maken van je stemrecht.

De module kent 4 varianten, elk over een ander politiek niveau:

 • Gemeenteraad
 • Provinciale Staten
 • Tweede Kamer
 • Europees Parlement

Materialen
De cursus “STOERE STEMMER GEMEENTERAAD” bestaat uit concreet lesmateriaal, gekoppeld aan real-life werkvormen. Élke variant omvat 5 lessen van 1½ - 2 uur Het lespakket is geschikt voor een groep van 10 deelnemers.
Ook voor ouders/begeleiders is er een aparte informatiefolder ontwikkeld. Binnen een training Stoere Stemmer worden uiteenlopende opdrachten en werkvormen gebruikt. Alle daarvoor benodigde materialen zijn opgenomen in de leskist en kunnen voor elke volgende cursus hergebruikt worden.
Daarnaast zijn ook materialen die door de deelnemers zelf gebruikt worden en die dus ‘opraken’: werkboekjes, stickervellen, certificaten, en dergelijke. Deze materialen moeten voor elke volgende verkiezingen nabesteld worden.

Gemeenteraadsverkiezingen 2022
Omdat Stoere Stemmer ontwikkeld is voor landelijk gebruik kunnen de lokale politieke partijen niet met naam en toenaam in de materialen verwerkt worden. Democratie en verkiezingen worden dus uitgelegd aan de hand van de partijen die in 2022 in de meeste gemeenten aan de verkiezingen meedoen. Het is aan de docent om ook de lokale partijen aan het verhaal toe te voegen. Waar nodig bevatten de PowerPoint presentaties hiervoor voorbereide dia’s waarin logo’s van andere partijen ingevoegd kunnen worden.

Na afloop:

 • weten de deelnemers wat de gemeenteraadsverkiezingen inhouden
 • begrijpen ze waarom het belangrijk is om er aan mee te doen
 • hebben ze een globaal idee van hun eigen ‘politieke kleur’
 • kunnen ze een eerste schifting maken in het brede aanbod van politieke partijen
 • weten ze hoe ze hun stem moeten uitbrengen

De lessen zijn opgehangen aan de 3 kernwoorden uit de oproep voor de verkiezingen:

 • Gemeenteraad
 • Verkiezingen
 • Meedoen

Voor meer informatie: gerben.lems@stras.nl