Stoere Stemmer - MEE DOEN met stemmen

Iedereen moet mee kunnen doen in onze democratie, ook als je een (lichte) verstandelijke beperking hebt! Toch is stemmen dan vaak een hele opgave.

Voor mensen met een verstandelijke beperking (VB) is er de cursus STOERE STEMMER. Dit praktische lespakket kunt u bij STRAS bestellen.
Voor meer informatie: gerben.lems@stras.nl.

Voor jongeren van een LVB en met hulp van ervaringsdeskundigen heeft ProDemos - Huis voor democratie en rechtsstaat weer veel materialen en aanbod gemaakt zodat lvb'ers straks minder barrières ervaren om hun stem uit te kunnen brengen bij de gemeenteraadsverkiezingen.

Onder de noemer Stem jij ook? zijn gratis pakketten met Stemjijook-Verkiezingskranten te bestellen, zijn fysieke workshops te boeken door zorginstellingen en maatschappelijke organisaties, kan door individuele deelnemers een online workshop gevolgd worden en is de website stemjijook.nl geactualiseerd en gevuld met onder meer uitleg-filmpjes.

Verschillende materialen zijn ook geschikt om te gebruiken door/met mensen met een verstandelijke beperking. Een voorbeeld hiervan zijn de informatiekleurplaten, incl. handleiding. Deze zijn te vinden op stemjijook.nl/kleuren


Zie: stemjijook.nl/voor-professionals voor het gehele aanbod.