Stoere Stemmer Tweede Kamer

Woensdag 17 maart 2021 is het zover!
Begin 2021 krijgen een aantal leerlingen van uw school of cliënten van uw zorgorganisatie een oproep voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer. Maar wat moeten ze met deze oproep?

Voor de meeste Nederlanders een overbodige vraag. Het stemrecht is een basisrecht en iedereen die de kiesgerechtigde leeftijd bereikt heeft, mag en kán stemmen in ons land. Helaas is dit recht een stuk minder vanzelfsprekend voor mensen met een verstandelijke beperking. Zij mogen weliswaar, net als burgers zonder beperking, gewoon stemmen maar stuiten op verschillende drempels voorafgaand en tijdens het stemproces. Drempels wegnemen.

Stichting STRAS heeft daarom de cursus “STOERE STEMMER TWEEDE KAMER” ontwikkeld. Door het volgen van deze cursus kunnen deelnemers bewuster en gemotiveerder een stem zullen uitbrengen bij de Tweede Kamer Verkiezingen. Een gratis lespakket. Het LFB, ProDemos, ASVZ en het ministerie van Binnenlandse Zaken hebben steun en medewerking gegeven. Dankzij deze steun kan STRAS gratis het lespakket “STOERE STEMMER TWEEDE KAMER” aan 10 VSO scholen en /of zorginstellingen aanbieden.

Wat komt er allemaal aan de orde?

  • Inzien dat het prettig is om invloed te hebben op de besluitvorming
  • Het principe van ‘de meerderheid’ en ‘de meeste stemmen gelden’ begrijpen
  • Weten wat ‘politieke partijen’ en ‘verkiezingsprogramma’s’ zijn
  • Een voorstelling van zaken hebben die in verkiezingsprogramma’s staan
  • De namen en vignetten van de politieke partijen herkennen
  • Een aantal maatschappelijke thema’s kunnen benoemen die zij belangrijk vinden
  • Een grof beeld hebben van de accentverschillen tussen de grote partijen
  • Weten wie ze om raad kunnen vragen als ze meer uitleg willen over politieke partijen
  • Zelfstandig kunnen stemmen
  • Begrijpen wat er met de ingevulde stembiljetten gebeurt

De cursus “STOERE STEMMER TWEEDE KAMER” bestaat uit concreet lesmateriaal, gekoppeld aan real-life werkvormen. Het lespakket is geschikt voor een groep van 10 deelnemers. Ook voor ouders/begeleiders is er een aparte informatiefolder ontwikkeld.

Voor meer informatie: gerben.lems@stras.nl