Breakout

LogoHet programma BREAKOUT voor jongeren met een licht verstandelijke beperking in Rotterdam gaat in april van start.

Het nieuwe programma wil jongeren uit de doelgroep beter voorbereiden op zelfstandigheid en motiveert ze om hun leven goed op de rails te krijgen en ze in het goede spoor te houden. Dat vereist niet alleen de nodige vaardigheden, maar vooral ook vertrouwen in de eigen mogelijkheden. Donderdag 18 maart om 19 uur komt onderwijswethouder Peter Lamers, een enthousiast pleitbezorger van het programma, op bezoek bij Accent Avondschool in Rotterdam-Centrum, Vijverhofstraat 97.

Breakout

Het programma heeft twee varianten: een lespakket voor leerlingen van het VSO ( 20 lessen van 2 uur) en een serie workshops voor schoolverlaters (zes workshops van een hele dag). Het programma is ontwikkeld in de tweede helft van 2009 en wordt na de testperiode aangepast en landelijk geïntroduceerd binnen andere VSO scholen en zorgaanbieders. Via BREAKOUT ontdekken jongeren met een lichte verstandelijke beperking dat ze meer kunnen dan ze denken. Onderwerpen die worden behandeld zijn: omgaan met geld, plezierig wonen, sociale omgang en vriendschap, liefde en relaties, weerstand tegen verslaving en zingeving.

Subsidie

Breakout is mogelijk dankzij een belangrijke subsidie die de initiatiefnemers Stichting Rotterdamse Avondscholen STRAS, VSO (Voortgezet Speciaal Onderwijs) De Hoge Brug, zorgaanbieder Steinmetz / De Compaan en Accent Avondschool hebben ontvangen van de Gemeente Rotterdam (JOS), Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind, Sint Laurensfonds en Stichting Volkskracht.