Korrie Louwens deelt 'Breakout'-diploma's uit

Wethouder Korrie Louwes uit Rotterdam deelde op zaterdag 14 januari 2012 aan de tien cursisten van de training BREAKOUT! diploma’s uit in ‘VSO De Hoge Brug’ in Rotterdam-Hillegersberg.

De cursisten ontvingen deze na afloop van de laatste training. Dit project motiveert deze leerlingen of cliënten met een licht-verstandelijke beperking om hun leven goed op de rails te zetten en om het vervolgens ook in het goede spoor te houden. De wethouder: "Hier hebben jullie geleerd hoe je je eigen leven kunt regelen. Ik vind het knap dat jullie iets doen wat je misschien wel eng vindt, maar toch probeert."

Voorbereid op het ‘echte leven’

Een aantal Rotterdamse zorg- en onderwijsorganisaties heeft behoefte aan een methode om hun leerlingen of cliënten met een licht-verstandelijke beperking beter voor te bereiden op zelfstandigheid. Dat is geen overbodige luxe want een grote groep van deze jongeren loopt uiteindelijk tegen problemen aan. Persoonlijke begeleiders fungeren weliswaar als vangnet, maar een betere voorbereiding op het ‘echte leven’ kan veel ellende voorkomen. Dat vereist niet alleen de nodige vaardigheden maar vooral ook vertrouwen in je eigen mogelijkheden. Als dit zelfvertrouwen ontbreekt, vervallen jongeren in moedeloosheid, berusting of zelfs fatalisme. Dat verslechtert hun vooruitzichten nog verder. Het leven is soms zo ingewikkeld…

Daarom zijn in 2010 VSO De Hoge Brug, zorgaanbieder Steinmetz/ de Compaan, Accent Avondschool en STRAS gestart met de ontwikkeling van het project BREAKOUT!. Zij worden hierbij financieel ondersteund door de Gemeente Rotterdam, de Stichting Bevordering van Volkskracht, het Laurensfonds, het NSGK en het Elise Mathildefonds.

Op 14 januari jl. werden de eerste diploma’s uitgereikt. Wethouder Korrie Louwes was tijdens de diploma-uitreiking onder de indruk: "Jullie hebben geleerd hoe je met geld omgaat, hoe je het fijnst kunt wonen, jullie hebben ontdekt wat je leuk vindt, wat je goed kunt. En dat was voor iedereen wat anders. Dat is ook zo goed aan dit project, dat jullie zelf hebben gekeken wat jij wilde aanpakken, welk probleem jij wilde overwinnen."


STRAS

Praktische hulpmiddelen

Het programma van BREAKOUT! is uitgewerkt in twee varianten, elk bedoeld voor een ander doelgroepsegment: een lespakket (20 lessen) voor het VSO en een serie workshops voor cliënten die niet meer op school zitten (zes workshops van een hele dag). Uitgangspunten hierbij zijn dat het aansluit bij het dagelijks leven van de deelnemers, dat het prikkelt omdoelen naar aanleiding van de thema's inhet zorgondersteuningsplan op te nemen en dat het aansluit bij de methodiek van competentiegericht werken. Daarnaast levert de cursus een aantal praktische hulpmiddelen op voor deelnemers èn hun begeleiders/leerkrachten die blijvend te gebruiken zijn. De betrokken organisaties hebben meegewerkt aan een vernieuwend product dat voor verschillende organisaties een interessant middel kan zijn.

Over STRAS

STRAS ontwikkelt voor mensen met een verstandelijke beperking uiteenlopende projecten. Het doel van de projecten is om deze mensen zo volwaardig mogelijk te laten deelnemen aan de samenleving. STRAS daagt hen uit om al hun onbenutte en onbekende talenten in te zetten en te laten zien dat ook zij bijdragen aan de rijkdom van onze samenleving. Als buurtgenoot, chatvriend, stagiair(e) of creatieve kunstenaar. Rotterdamse en ook andere zorg- en onderwijsinstellingen steunen deze initiatieven die ook een landelijk bereik kunnen hebben.