SOAPIE, training kritisch televisie kijken

Voor mensen met een verstandelijke beperking kan het kijken naar televisieprogramma’s erg verwarrend zijn. Zij kunnen het verschil tussen fictie en werkelijkheid niet altijd goed onderscheiden. Begeleiders en zorginstellingen zochten naar een oplossing. De non-profit organisatie STRAS heeft hierom een training ‘kritisch tv kijken’ ontwikkeld. De eerste training start op 10 maart bij woonvorm Zwaluwhof, onderdeel van Pameijer in Krimpen aan den IJssel.

Op televisie ziet iedereen, dus ook mensen met een verstandelijke beperking, dagelijks hoe andere mensen met hun emoties omgaan. Vooral in soapseries en B-films draait alles om emotie. Doordat de karakters van de personages versimpeld en uitvergroot zijn, kunnen kijkers zich met hen identificeren. Liefde is een van de vaste ingrediënten. In soaps ontstaan voortdurend nieuwe relaties. Die worden meestal neergezet als iets tijdelijks en inwisselbaars. Dat gaat gepaard met heftige emoties als jaloezie, liefdesverdriet, woede, wraakgevoelens. Maar ook die gaan weer snel over. Op tv zien cliënten dus elke dag onrealistische manieren om met emoties om te gaan. Hierdoor wordt hun beeld van de werkelijkheid beïnvloed, wat tot veel verwarring kan leiden. STRAS en medewerkers van woonvorm Zwaluwhof vonden het tijd om tegenwicht te bieden.

Training SOAPIE
De training SOAPIE bestaat uit vijf bijeenkomsten. De training dient vooral om de onderwerpen aan te kaarten. Dat gebeurt via afwisselende opdrachten waarin de werkelijkheid zo goed mogelijk wordt nagebootst. De trainer gebruikt hierbij de Soapie leskist. De training maakt duidelijk hoe belangrijk het is om niet klakkeloos alles te geloven wat je voorgeschoteld krijgt. Daarna is het belangrijk om met cliënten over dit vraagstuk te blijven praten. Dit is een taak voor de persoonlijke begeleider. Om het regelmatig nabespreken van tv-programma’s te vergemakkelijken en structureren, is een aantal werkvormen ontwikkeld in de zogenaamde Soapie toolkit. Met behulp van deze toolkit kan een begeleider telkens het gesprek op een luchtige manier opstarten.

Over STRAS
STRAS is een onafhankelijke non-profitorganisatie die mensen met een verstandelijke beperking helpt om beter, vaker en vaardiger te participeren in het gewone, alledaagse leven van wonen, werken en vrije tijd. STRAS ontwikkelt daartoe zeer uiteenlopende projecten en daagt de samenleving uit om deze bijzondere mensen te herkennen als diamanten, met onbenutte talenten en kwaliteiten als bijvoorbeeld buurtgenoot, chatvriend, zeilmaatje, stagiaire of creatieve kunstenaar. SOAPIEis mogelijk gemaakt door Pameijer (Dienstverlener in Zorg en Ondersteuning), de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind, Fonds Verstandelijk Gehandicapten, Elise Mathilde Fonds en Van Cappellen Stichting.

Meer trainingen
Soapie is alweer de tiende module uit de serie Bijzondere Buurtgenoten. Naast ‘SOAPIE: kritisch tv kijken’ zijn er deze: Brandmeester: brandpreventie , Waakhond: veiligheid, Boenkampioen: housekeeping, Frisse types: persoonlijke verzorging, Chefkok: verantwoorde voeding, Beste Buur: integratie in de buurt, Schatbewaarder: omgaan met geld, Natuurvriend: aandacht voor het milieu, Dierenvriend: verzorging van huisdieren.