Veiligheidsopleiding SWB op jouw niveau

Start Werk & Blijf veiligStart Werk & Blijf veilig biedt maatwerk in het opleiding en certificeren in veiligheidscultuur, -gedrag en -bewustwording. Zelfregulerend aan de slag om veilig en gezond te werken is ons credo.

Alternatief

We bewegen ons in een markt waar VCA leidend is. In het VCA actueel blad wordt beschreven dat SWB niet alleen een goed alternatief is, maar ook doorgaat waar VCA stopt. SWB gaat namelijk uit van een basisprogramma voor iedereen en biedt maatwerktrainingen voor elke branche en organisatie. SWB sluit aan bij de bestaande RI&E (Risico-inventarisatie en -evaluatie) en/of Arbocatalogi en hierdoor ontstaat een zelfregulerende RI&E.

UNIEK

SWB biedt als enige maatwerk certificering volgens Artikel 8 & 10 van de huidige Arbowetgeving. Zij biedt bedrijfscertificering welke voldoet aan de wettelijke eisen, maar kijkt vooral naar mens en gedrag.

Concreet en Compleet

SWB heeft concrete oplossingen om veiligheidsbewustwording over te brengen:

  • Basis SWB is een portfolio met praktische en herkenbare onderwerpen
  • 'Start Veilig' bestaat uit een innovatief E-learning systeem
  • 'Werk Veilig' omvat een praktijkmodel waarbij SWB uitgaat van denken en werken. Door middel van diverse methodes wordt er gekeken naar Mens, Organisatie en Techniek.
  • 'Blijf Veilig' ondersteunt het management in het ontwikkelen én borgen van een gezonde veiligheidscultuur. Er wordt een meetinstrument ingezet om een realistisch beeld van de eigen cultuur te krijgen. De uitkomsten worden helder weergegeven zodat er een verbeterslag gemaakt kan worden.

Zelf doen!

De SWB methode is kostenbesparend door het in eigen beheer opleiden en examineren. Minder ongevallen en meer werkplezier!

Voor wie?

Een lesmethode met een doorgaande leerlijn welke aansluit op het bedrijfsleven. Van VSO en PRAKTIJKONDERWIJS tot HBO en UNIVERSITEIT. Leren op je eigen niveau!