Bestuur

STRAS beschikt over een deskundig bestuur dat zorg draagt voor een doelmatige bedrijfsvoering. Hierin hebben zitting:

  • Mart Toet (voorzitter)
  • Inge van der Hauw (penningmeester)
  • Arie Kooyman
  • Lourens de Groot
  • Ruud Maaten
  • Duco Hoogland

  • Pieter Blokland (bestuursadviseur)