Bestuur

STRAS beschikt over een deskundig bestuur dat zorg draagt voor een doelmatige bedrijfsvoering. Hierin hebben zitting:

  • Arie Kooyman (voorzitter)
  • Pieter Blokland (penningmeester)
  • Inge van der Hauw
  • Duco Hoogland
  • Ruud Maaten