Hoe is STRAS georganiseerd?

Hebben projecten voldoende draagvlak gekregen, dan kunnen zij een eigen leven gaan leiden. STRAS blijft wel altijd nauw betrokken bij haar initiatieven.

STRAS wordt gevormd door een bestuur, een CvA, en een circle of Care. Deze circle bestaat uit een groep mensen die op grond van hun persoonlijke betrokkenheid en vakkennis meedenken en meebouwen aan de STRAS-initiatieven. Zij zijn afkomstig uit verschillende maatschappelijke sectoren.

  1. De stichting heeft ten doel het werken aan het optimaliseren van kansen van mensen met een verstandelijke beperking om een zo zelfstandig en volwaardig mogelijke positie in de samenleving te verwerven (binnen het werkgebied van stichting: Rotterdam-Rijnmond).
  2. De stichting tracht dit doel te bereiken onder meer door het slaan van bruggen veelal tussen over-onss die actief zijn met betrekking tot mensen met een verstandelijk handicap en het ontwikkelen en uitvoeren van innoverende projecten, vaak met een interdisciplinair karakter. Bij gebleken succes zal de stichting bevorderen, dat het project wordt opgenomen in het structurele aanbod ten behoeve van verstandelijk gehandicapte volwassenen.
  3. Voorts zet de stichting haar expertise inzake volwassenen met een verstandelijke in voor het bouwen en versterken van netwerken ten behoeve van een efficinte en effectieve samen werking tussen de samenwerkende Rotterdamse Avondschool, dienstverlenende instellingen , overheden en bedrijfsleven. Tevens worden trainingen en begeleiding voor personeel van dergelijke samenwerkingspartners aangeboden.
  4. De stichting streeft naar erkenning en structurele financiering van het educatieve aanbod van verstandelijke gehandicapte volwassenen door de gemeentelijke, provinciale of landelijke overheden.

Het beloningsbeleid

De directeur/bestuurder wordt gesalarieerd op het niveau van schaal 11, trede 6, zoals vermeld in de cao voor het Voortgezet Onderwijs.

RSIN/fiscaal nummer: 815363722

STRAS heeft een ANBI-status

Meer documenten