Doelstelling en Missie

Wie zijn we en wat doen we?

STRAS werkt samen met andere organisaties aan het verbeteren van de positie van mensen met een verstandelijke beperking. De focus ligt hierbij op het ontwikkelen van projecten op het gebied van wonen, werken en recreatie. Doel van de projecten is het creëren van volwaardige plek in de maatschappij voor deze groep mensen. STRAS daagt de samenleving uit ze de ruimte te bieden die nodig is om hun – vaak onbenutte - talenten en kwaliteiten te tonen.

Waarom doen we het?

Nederland telt ruim 200.000 mensen met een verstandelijke beperking. Alleen al in Rotterdam gaat het om 5.000 mensen. Het feit dat ze een verstandelijke beperking hebben, wil niet zeggen dat ze niets kunnen betekenen voor onze samenleving.. Dat vooroordeel moet nu eindelijk eens de wereld uit. Deze mensen kunnen veel meer dan we denken. Daarom wil STRAS de maatschappij laten zien welke waarde ze hebben door hun talenten te ontsluiten en ze te helpen bij hun maatschappelijke integratie.