Onderzoek

Om de resultaten van onze projecten te meten, maakt STRAS regelmatig gebruik van deEUR en de Hoge School Rotterdam. STRAS streeft er naar omvanuit de aanbevelingen haar projecten te optimaliseren.

Zo is er voor ALL ABOARDgebruikt gemaakt van de resultaten van het onderzoek datgedaan isvia NOC* NSF naar de interesses van mensen met een beperking ten aanzien van sport. En voor het traject Veilig Internetten is er samengewerkt met de Erasmus universiteit. Dit heeft geleid tot het verkrijgen van heldere inzichten in de behoeften die er zijn en de wijze waarop STRAS daarop kan in de praktijk kan inspelen. Ook is er een groep gebruikers (70 m/v's) die heeft meegewerkt aan een uitgebreide usertest, waardoor duidelijk werd waar knelpunten waren en hoe de on-line cursus Veilig Internetten op bepaalde punten nog meer verbeterd kon worden.

Zelfredzaamheid als maatstaf voor ondersteuning

Een onderzoek naar de bijdrage van de cursus. Bijzondere Buurtgenoten aan de zelfredzaamheid van (jong) volwassenen met een verstandelijke beperking.