Projecten

STRAS! Altijd in beweging

Als het aan STRAS ligt, blijft het niet bij de huidige succesvolle projecten. Op het gebied van wonen, werken en vrije tijd liggen er nog tal van ideeën op de plank. Deze kunnen tot bloei komen als de mensen en de middelen beschikbaar zijn. Om dat te bereiken, bouwt STRAS aan een netwerk dat draagvlak biedt voor de optimale participatie van circa 6000 Rotterdammers. Zij kunnen schitteren, als sieraden in leefbare buurten.

Onze projecten:

Actieradius All Aboard Bijzondere Buurtgenoten BreakOut FF-APPen JongerenWerf Prettige Collega QWAZT Schatbewaarder Stoere stemmers Willie Webwijs

Project:

Met de cursus Prettige Collega meer kans op werk

De cursus Prettige Collega richt zich op het ontwikkelen van werknemersvaardigheden.

Mensen met een verstandelijke beperking hebben vaak niet de juiste 'tools' om aan een baan te komen en deze vervolgens te behouden. De cursus Prettige Collega biedt hier een oplossing voor. Een betrouwbare en een prettige collega zijn, is bepalend voor het verwerven en het behouden van een baan. Ten aanzien van algemene werknemersvaardigheden ontbrak tot nu toe een complete, samenhangende en gestructureerde methode. De cursus Prettige Collega is een basistraining voor alle cliënten van Pameijer, die op zoek zijn naar een betaalde baan.

STRAS heeft in samenwerking met Pameijer een cursus ontwikkeld die de arbeidstoeleiding van mensen met een beperking ondersteunt bij het realiseren van een arbeidsplek/baan naar vermogen. Tot nu toe ontbreekt het aan een complete samenhangende en gestructureerde methode. Ter voorbereiding is er contact gezocht met diverse 'stakeholders', zoals werkgevers, zorgverstrekkers en cliënten zelf.
Begeleiders en job-coaches helpen cliënten om allerlei praktische problemen het hoofd te bieden. Maar het effect van die hulp staat of valt met de motivatie van cliënten om aan het werk te willen en te blijven:

 • ziet de cliënt het belang ervan in?
 • is de cliënt is in staat om zijn/haar kan situatie te verbeteren?
 • heeft de cliënt het (zelf)vertrouwen dat die inzet resultaat zal hebben?

De cursus Prettige Collega wakkert de wil om aan de slag te gaan aan. Berusting in het lot maken gedurende de cursus plaats voor de wil en het geloof dat iedereen op zijn of haar niveau een betaalde of onbetaalde baan kan krijgen en behouden. Concreet zorgt de cursus Prettige Collega er voor dat cliënten meer zelfredzaam worden.

Voor de cursus Prettige Collega zijn zes modules ontwikkeld:

Module: 'Hoe kom ik op anderen over'
Het gaat hierbij om zaken als

 • een verzorgd en fris uiterlijk
 • verzorgde kleding
 • benul van eigen NAW gegevens
 • een formulier invullen

Module: 'Werken aan zelfvertrouwen'
Het gaat hierbij om zaken als

 • positief over jezelf zijn en spreken
 • eigen vaardigheden en mogelijkheden onder woorden brengen
 • een eenvoudig sollicitatiegesprek voeren

Module: 'Inzet tonen'
Het gaat hierbij om zaken als

 • op tijd komen
 • initiatief nemen
 • flexibele houding
 • doorzettingsvermogen
 • geconcentreerd werken
 • afspraken nakomen

Module: 'Omgaan met regels'
Het gaat hierbij om zaken als

 • instructies en regels begrijpen
 • begeleiden
 • eerlijk zijn tegenover collega/werkgever

Module: 'Reflectie t.a.v. het werk'
Het gaat hierbij om zaken als

 • zelfreflectie positief omgaan met reflecterende opmerkingen
 • op tijd hulp inroepen
 • omgaan met tegenslag

Module: 'Collega's onder elkaar'
Het gaat hierbij om zaken als

 • gemotiveerd zijn
 • collega's helpen
 • sociaal gedrag naar collega's
 • overleggen
 • samenwerken
 • onderscheid tussen collegialiteit en vriendschap

De cursus Prettige Collega bestaat uit een reeks van achttien bijeenkomsten van 2,5 uur. Aan iedere module worden 3 bijeenkomsten gewijd. Tijdens de trainingen wordt intensief gebruikt van interactieve werkvormen zoals het stemkastjessysteem "Turning Point".
Ook is het mogelijk gebruik te maken van een Train de Trainer variant, waarbij de trainers binnen de organisatie worden opgeleid om toekomstgericht de eigen cliënten op te kunnen leiden.

 

Gerelateerde nieuwsartikelen

Feestelijke bijeenkomst project Prettige Collega
Vandaag had groep 3.1 van de VSO AJ Schreuder een feestelijke opening met dir Els Nagtegaal Gerben Lems (STRAS) en 2 dames van de Rabobank. Dankzij een mooi cheque van deze bank zijn er met medewerking van STRAS schitterende leskisten met als thema; Prettige Collega’s aangeschaft. Lees meer

“Ik ga stage lopen op het Stadhuis in Rotterdam!!!!!!”
Dit zijn enthousiaste woorden van onze leerling van VSO AJ Schreuder, Pythagorasweg 80 te Rotterdam. Enthousiasme van zowel school, moeder en leerling omdat C.T. stage mocht gaan lopen bij de Audiovisuele Dienst op het Stadhuis. Lees meer

Veiligheidsopleiding SWB op jouw niveau
Start Werk & Blijf veilig biedt maatwerk in het opleiding en certificeren in veiligheidscultuur, -gedrag en -bewustwording. Zelfregulerend aan de slag om veilig en gezond te werken is ons credo. Lees meer